Burhanettin_Duran.jpgBurhanettin DURAN (Bölüm Başkanı) burhanettinduran@sehir.edu.tr​

 

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans eğitimini tamamladı (1993). Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden yüksek lisans (1994) ve doktora (2001) derecelerini aldı. Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde bölüm başkanlığı yaptı. 2006 yılında doçent oldu. İslamcılık, Türk dış politikası, Türk düşünce hayatı ve Türk siyasi hayatı alanlarında uzman olan Duran, Dünya Çatışma Bölgeleri (Nobel Yayınları, 2004), Dönüşüm Sürecindeki Türkiye (Alfa Yayınları, 2007) kitaplarının yazarları arasındadır. 19. Dönem Türk Parlamento Tarihi (Biyografi), 19. Dönem Türk Parlamento Tarihi (Denetleme), 19. Dönem Türk Parlamento Tarihi (Yasama) başlıklı kitapları ise basım aşamasındadır. Duran’ın çalışmaları, Journal of Muslim Minority Affairs, Middle Eastern Studies, Secular and Islamic Politics in Turkey: The Making of The Justice and Development Party, Internationale Wirtschaftsorganisationen. Entsteheung-Struktur-Perspektiven, European Integration and Turkey, Emergence of a New Turkey: Islam, Democracy and the Ak Parti, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce gibi dergi ve derlemelerde yayımlandı.  Detaylı CV için tıklayınız​

 
 

UmitCizre2.jpgÜmit CİZRE (Modern Türkiye Çalışmaları Merkezi Direktörü) umitcizre@sehir.edu.tr​

 

Lisans eğitimini Londra Üniversitesinde, yüksek lisansını ODTÜ’de, doktorasını Ankara Üniversitesi'nde yaptı. Princeton Üniversitesinde Fulbright Araştırmacısı ve Floransa Avrupa Üniversitesi Enstitüsü Robert Schuman Merkezi’nde araştırmacı ve Princeton Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. SUNY Binghamton Üniversitesinde “Distinguished Scholar for Turkish Affairs” unvanıyla araştırmacı olarak bulundu. Başlıca çalışma alanları, Türkiye’nin demokrasi problemleri, militarizm ve asker-sivil ilişkileridir.


 

Michael_Dillon.jpgMichael DILLON michaeldillon@sehir.edu.tr​

 

Lancaster Üniversitesinde doktora eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede öğretim üyesi oldu. Almanya-Bonn Forschungs Institut Der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik; University of Missouri; Australian National University, The Johns Hopkins University’de misafir öğretim üyesi olarak bulundu.  Araştırma konuları arasında kıta felsfesi perspektifinden siyaset, güvenlik ve savaş konuları bulunmaktadır. Güvenlik, savaş, uluslararası ilişkiler teorileri, kıta felsefesi ve kültürel araştırmalar alanında çok sayıda eser vermiştir. Knowledge Resourcing for Civil Contingencies, Economic and Social Science Research Council (ESRC), Complexity, Networks and Resilience, Economic and Social Science Research Council (ESRC), Operationalising Resilience, Communis Ltd/London Resilience, Underwriting Health and Security: Insurance as Health-Enabler in the Molecular Age, The Wellcome Trust gibi uluslararası kurumlarca desteklenen pek çok araştırmayı yürütmüştür. Yayınlanan çalışmalarından bazıları şunlardır: Politics of Security: Towards a Political Philosophy of Continental Thought (Routledge, 1996); Foucault on Politics, Security and War (Andrew Neal ile birlikte), (Palgrave/Macmillan, 2008); The Liberal Way of War: Killing to Make Life Live (Julian Reid ile birlikte), (Routledge, 2009); Biopolitics of Security in the 21st Century: A Political Analytics of Finitude, (Routledge, 2010); Deconstructing International Politics (Routledge 2010). Security Dialogue, Review of International Studies, International Political Sociology, Political Geography, Millennium: Journal of International Studies ve Alternatives gibi dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. Journal of Cultural Research, Journal Boards: Theory and Event, International Political Sociology, Security Dialogue; Journal of Foucault Studies gibi dergilerin editörlüğünü yapmıştır.
Detaylı CV için tıklayınız

 

_mg_3385_H_Als.JPGAhmet OKUMUŞ ahmetokumus@sehir.edu.tr

 

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu (1999). Yüksek lisansını Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Programı’nda “The Impact of Historical Imagination on Foreign Policy: the Russian Case” başlıklı tezi ile tamamladı (2001). Aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Doktorasını Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi Doktora Programı’nda  “Toward a Reconciliation of Virtue and Freedom in Contemporary Political Philosophy” başlıklı tezi ile tamamladı (2010). Aynı üniversitede ders asistanı olarak görev yaptı. 2005-2006 yıllarında Notre Dame Üniversitesi Erasmus Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. 2002 yılından beri Bilim ve Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nde çalışmalarını sürdürmektedir. Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi yayın kurulu üyesidir. İlgi alanları çağdaş ahlak ve siyaset felsefesi, karşılaştırmalı siyaset düşüncesi, demokrasi ve meşruiyet kuramları, modernlik kuramları, din ve siyaset gibi konuları kapsamaktadır. Okumuş’un yazıları Küresel Güçler, Euro Agenda Avrupa Günlüğü, Divan, Sivil Toplum Aydınlar ve Demokrasi, Brown Journal of World Affairs ve Bülten gibi dergi ve derlemelerde yer almıştır. 
Detaylı CV için tıklayınız

 

Hasan_Kosebalaban1.jpgHasan KÖSEBALABAN hkosebalaban@sehir.edu.tr 

 

Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun oldu (1995). Uluslararası Japonya Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans (1997) ve Utah Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında doktora derecelerini tamamladı(2006). 1998 yılında Almanya Tübingen Üniversitesi'nde uluslarararası ilişkiler alanında lisansüstü çalışmasında bulundu.  ABD'de Utah (2001-2005), Mississippi State (2005-2006), Michigan State (2006-2008) ve Lake Forest (2008-2011) üniversitelerinde mukayeseli siyaset, dışpolitika, Orta Doğu ve Doğu Asya siyasi sistemleri, küreselleşme ve Türkiye siyaseti üzerine dersler verdi. Güneydoğu Asya'da İslam ve Siyaset (İstanbul: İlke Yayıncılık, 1997) ve Palgrave Macmillan, 2011: Islam, Nationalism, and Globalization (Palgrave Macmillan, 2011) başlıklı telif ve Religion and Politics in Saudi Arabia (Lynne Rienner, 2008) başlıklı edisyon kitapları yayımlandı. Insight Turkey, World Affairs, Middle East Politics, Mediterranean Quarterly, Critical Middle Eastern Studies, International Journal of Middle East Studies, Middle East Journal ve Contemporary Islam gibi akademik dergilerde yayınlanmış makaleleri ve kitap eleştirilerinin yanısıra The Oxford Encyclopedia of the Islamic World (John Esposito, ed.)'da yayınlanmış ansiklopedi maddeleri bulunmaktadır.                          Detaylı CV için tıklayınız

 
 

Akif_Kayapinar.jpgMehmet Akif KAYAPINAR akifkayapinar@sehir.edu.tr

 

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi (1999). Johns Hopkins Üniversitesi School of Advanced International Studies’de Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Ekonomik Teori alanlarında yüksek lisansını (2004) ve SUNY Binghamton Üniversitesi Philosophy, Interpretation, and Culture programında “The Theory of Asabiya in Comparison with the Social Contract Approach: An Interpretive Study in Comparative Political Theory” başlıklı tezi ile doktorasını tamamladı (2010). Uluslararası ilişkiler teorisi ve İbn Haldun’un siyaset teorisine ilişkin makaleleri yayımlandı. Yoğunlaşma alanları, karşılaştırmalı siyaset teorisi, uluslararası ilişkilerin tarihsel sosyolojisi ve Türkiye siyasetidir. Makaleleri Asian Journal of Social Science, Divan, İslam Araştırmaları Dergisi gibi dergilerde yayımlanmıştır.


Detaylı CV için tıklayınız

 

Muzaffer_Senel.jpgMuzaffer ŞENEL muzaffersenel@sehir.edu.tr

 

Lisans eğitimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünde burslu olarak tamamladı. Aynı bölümde lisansüstü eğitimine devam etti. Yüksek lisans derecesini Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden “European Union Politics towards the Middle East since 1980” başlıklı teziyle aldı. Kocaeli Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler (2000–2002) ve Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (2002-2010) bölümlerinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. EUROMESCO, TÜBİTAK ve Bölgesel Jean Monnet bursları ile Macaristan, Budapeşte, Teleki Lázsló Enstitüsü (Macaristan Uluslararası İlişkiler Enstitüsü), Dış Politika Araştırmaları Merkezi; Polonya, Krakow, Jagiellonian Üniversitesi, Avrupa Çalışmaları Merkezi ve İngiltere, Oxford Üniversitesi, İslam Dünyası Araştırmalar Merkezinde misafir araştırmacı olarak bulundu.


Anlayış dergisinde Avrupa Birliği, Türk Dış Politikası ve Kıbrıs üzerine yazılar kaleme alan Şenel’in çeşitli kitap ve dergilerde yayımlanmış makaleleri vardır. Çalışma alanları güvenlik-kimlik-düzen ilişkisi, Türk dış politikası, Kıbrıs, Avrupa Birliği siyaseti ve uluslararası ilişkileri, Avrupa Birliği’nin Ortadoğu politikası ve komşuluk siyaseti üzerinde yoğunlaşmaktadır. Şenel’in danışmanlığını ve metin yazarlığını yaptığı “Unutulmuş Vakıf Mirasımız: Kıbrıs” başlıklı bir belgesel film çalışması ile editörlüğünü yaptığı iki kitabı vardır. Sadık Ünay ile birlikte derlediği “Global Orders and Civilizations: Perspectives from History, Philosophy and International Relations”, Nova Science Publications, New York, 2009.  Mesut Özcan ile birlikte derlediği, Modernite ve Dünya Düzen(ler)i, Klasik Yayınları, Istanbul, 2010. Şenel, Türkiye Uluslararası İlişkiler Konseyi, Dünya Tarihi Vakfı, Avrupa Siyasi Araştırmalar Konsorsiyumu ve Orta ve Doğu Avrupa Araştırmaları derneği üyesi ve T.C. Ulusal Ajans, AB Gençlik Projeleri için oluşturulan Bağımsız Dış Uzman Hakemlerindendir.
Detaylı CV için tıklayınız

 

Talha_Kose.jpgTalha KÖSE talhakose@sehir.edu.tr​

 

Lisansını Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde (2000), yüksek lisansını ise Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uyuşmazlık Analizleri ve Çözümleri Programı’nda tamamladı (2002). Doktorasını derecesini ABD’de George Mason Üniversitesi Institute for Conflict Analysis and Resolution (ICAR)’da “Re-Negotiating Alevi Identity: Values, Emotions and the Contending Visions on Future” adlı çalışması ile aldı (2010). George Mason University (ABD) ve University of Maastricht (Hollanda)’da misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi. Woodrow Wilson International Center for Scholars’da (Washington DC) araştırma asistanı (2008) ve George Mason Üniversitesi, Ali Vural Ak Küresel İslam Araştırmaları Merkezi’nde (Ocak-Mayıs 2010) araştırmacı olarak çalıştı.

 

Çatışma Analizleri ve Çözümleri, etnik ve kimlik merkezli çatışmalar, arabuluculuk, toplumsal uzlaşı süreçleri ve uluslararası anlaşmazlıklar ve Alevi kimliği, araştırma alanlarıdır. İran Nükleer Programı ve Orta Doğu Siyaseti / Güç Dengeleri Ve Diplomasinin İmkanları başlıklı bir kitabı bulunmaktadır (SETA Yayınları, 2008). İnsan Hakları Araştırmaları, Akademik Ortadoğu ve Insight Turkey gibi dergilerde akademik makaleleri yayınlanmıştır.
Detaylı CV için tıklayınız

 

Vugar_Imanov.jpgVügar İMANOV vugarimanov@sehir.edu.tr​

 

Azerbaycan’da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünde, yüksek lisans çalışmasını ise Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamladı. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Avrasyacılık düşüncesi konusunda doktora tezini hazırladı. Ali Merdan Topçubaşı (1865-1934): Lider Bir Aydın ve Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Temsili (İstanbul, 2003); Azerbaycan-Osmanlı İlişkileri 1918 (İstanbul, 2006) ve Avrasyacılık: Rusya’nın Kimlik Arayışı (İstanbul, 2008) isimli telif çalışmalarının yanı sıra Rusçadan yaptığı çevirileri (örn. Aleksandr Dugin, Rus Jeopolitiği: Avrasyacı Yaklaşım, 6. baskı, İstanbul, 2010; Nikolay Trubetskoy, Avrupa ve Beşeriyet, İstanbul, 2011) ile çeşitli makale ve yorumları yayımlanmıştır. İlgi alanları genel olarak bölge çalışmaları olup Avrasya olarak bilinen eski Sovyet coğrafyasında tarih, kültür, siyaset, dış politika yapımı ve düşüncesi ile sosyal dönüşüm gibi konuları içermektedir. Son dönemde Rus dış politikası, Türk-Rus ilişkileri ve Türk dış politikasının Avrasya boyutu gibi konulara yoğunlaşmaktadır. İstanbul Şehir Üniversitesi kuruluş çalışmalarına katılan İmanov, halihazırda Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir.
Detaylı CV için tıklayınız​