Hayatımızı doğrudan etkileyen siyasetin işleyişini ne kadar biliyoruz? Devlet nedir? Partiler neden vardır? Sivil toplum ve medya siyasetin neresindedir? Ekonomi, siyaseti ne kadar belirler? Kimlikler, siyasi s​istemde nerede durur? Peki, uluslar ve etnik gruplar neden savaşır? ABD, Irak’a niye müdahale etti? Uluslararası sistem nereye gidiyor? Türkiye’nin uluslararası konumu dönüşüyor mu? İşte Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin tartıştığı sorulardan sadece birkaçı...
 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, devletlerin ve yerel yönetimlerin işleyişinden uluslararası sorunlara, ulusal siyasetten dünya politikasına, kültürel etkileşimlerden ekonomik krizlerin siyasi ve sosyal sonuçlarına kadar pek çok konuyu inceliyor.
 
İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, ulusal ve uluslararası tecrübeye sahip akademik kadrosu, dinamik müfredatıyla öğrencileri siyaset ve uluslararası ilişkilerin bu renkli dünyasında yolculuğa davet ediyor.
 
ŞEHİR’li siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler öğrencileri, meslekî bilginin yanı sıra siyaset biliminin meselelerine disiplinler arası yaklaşımı öğrenecek, geniş bir sosyal bilimler yelpazesinde entelektüel derinlik kazanacaklar.
​​​​​​​​